Activiteiten De activiteiten vinden plaats op de 4e woensdag van de maand, tenzij anders aangegeven. De locatie is het multifunctioneelcentrum “De Ludinge”, Ludinge 4 in Zuidlaren, aanvang 20.00 uur.
  Agenda seizoen 2017/2018
28 februari 2018 Jan Bos neemt het vervoer vanaf het begin tot nu onder de loep.   In zijn lezing “Van Postkoets tot Turbodiesel” komt dit allemaal aan de orde. 28 maart 2018 Jaarvergadering. Aansluitend een talkshow met als titel   “Het drama van Justina Abelina” Wim Ensing brengt dit stuk met vier collega’s op de planken. Het stuk is gebaseerd op een waar verhaal. 13 april 2018 Boekpresentatie. Goff Miedema zal op de Bevrijdingsdag van Zuidlaren zijn boek “Önderduiken in een broeinest van verzet” presenteren. De boekpresentatie zal plaats vinden in de Kandelaarkerk, Schipborgerweg 45a in Zuidlaren. Zij die een boek hebben besteld zijn van harte welkom bij de boekpresentatie. Goff en zijn familie ontvangen de gasten graag tussen 13.30 en 14.00 uur. Zij die een boek hebben besteld maar de presentatie niet kunnen bijwonen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur het bestelde boek komen afhalen in de Kandelaarkerk. De boeken die na 1 maart 2018 zijn besteld kunnen op een later tijdstip worden opgehaald. Daar ontvangen betrokkenen persoonlijk bericht over. 25 april 2018 Wist u dat er een dubbelspion in één van de huisjes bij Meerzicht heeft gewoond? Zijn naam is Anton van de Waals. Na de oorlog is hij veroordeeld en gefusiileerd. Schrijver Auke Kok heeft er twee boeken over geschre- ven. Het ene boek heet:”De verrader” het andere heet ”Een oorlogsliefde”. De schrijver komt naar ons om deze  ware geschiedenis te vertellen.. Het nieuwe seizoen begint weer in september. In het volgende nummer wordt het programma bekend gemaakt.
© Copyright Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren
Ingang mfc “de Ludinge”
Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren
De jaarstukken voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 maart 2018. Agenda en Financieel verslag met begroting 2018. Notulen vorige jaarvergadering. Klik op het pdf-symbool en u kunt de stukken lezen.